AKADEMIA DOSKONALENIA

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

O Akademii Doskonalenia

Akademia Doskonalenia Oficyny MM organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte dla przedszkoli oraz szkół w formie stacjonarnej i online. Tematy szkoleń oraz program dostosowane są do indywidualnych potrzeb placówki. Naszym głównym celem jest przekazywanie praktycznych umiejętności oraz wspieranie wiedzą i doświadczeniem codziennej pracy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców.


Specjalizujemy się w tematach szkoleniowych z zakresu m.in. prawa, zarządzania, metodyki oraz dydaktyki, przedstawiając innowacyjne metody pracy, które pomożemy wdrożyć w Państwa placówce. Oferta szkoleń oświatowych została przygotowana w oparciu o kierunki polityki oświatowej ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także posiadamy certyfikat SUS 2.0 - Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych.


Dzięki akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uczestnicy naszych szkoleń mogą skorzystać z dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.


Posiadamy także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Szyjemy szkolenia na oświatową miarę. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę dostosowaną do wszystkich Twoich wymagań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szyjemy szkolenia na oświatową miarę. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę dostosowaną do wszystkich Twoich wymagań.

Dlaczego warto wybrać Akademię Doskonalenia?


  • naszymi trenerami są praktycy, eksperci w poszczególnych dziedzinach,
  • podczas prowadzonego szkolenia jest możliwość zadawania własnych pytań,
  • programy modyfikujemy, by dostosować je do oczekiwań naszych Klientów,
  • działamy w taki sposób, by podnosić poziom wiedzy i kwalifikacji w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą,
  • doskonalimy i rozwijamy warsztat, inspirujemy,
  • każdy uczestnik otrzymuje merytoryczne materiały szkoleniowe, które pozwolą powrócić do omawianych treści,
  • po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia ukończenia szkolenia,
  • uczestnicy mogą korzystać z naszych szkoleń w oparciu o regulacje Rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - posiadamy akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  • wysoką jakość oferowanych przez usług nas potwierdzają także Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, nadany przez firmę Dekra, na podstawie audytu weryfikującego spełnianie określonych wymagań jakościowych, jak również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Nasi prelegenci

Bartłomiej Jurkiewicz - doradca prawny, specjalista z zakresu prawa oświatowego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności leczniczej


Ryszard Spychalski - psychoterapeuta, pedagog, trener Otwartego Dialogu i metody Treningów Metapoznawczych, twórca systemu wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej w oparciu o programy Otwarty Dialog, Towarzysz Terapii i Biuro Pracy


Gabriela Fejkiel – specjalistka w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka studiów doktoranckich z pedagogiki, wykwalifikowany coach oraz edukator pedagogiki Froebla, autorka wielu artykułów z zakresu pedagogiki teoretycznej, jak i praktycznej


Monika Wisła – trener, szkoleniowiec, coach oraz autor publikacji dla nauczycieli, ekspert w projektach unijnych w ramach wspomagania placówek oświatowych, doradca metodyczny d/s języków obcych


Jagna Niepokólczycka-Gac - pedagog, socjoterapeuta, edukator seksualny, trener programów profilaktyki uzależnień, specjalista w zakresie pomocy psychologicznej, autor licznych publikacji, wieloletni pedagog szkolny, społeczny kurator sądowy w sądzie rodzinnym i dla nieletnich


Michał Łyszczarz - prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych


Hanna Biesiada – coach, mentor, szkoleniowiec, specjalistka w zakresie kompetencji komunikacyjnych i liderskich, efetywności osobistej i zespołowej

Oto niektórzy z naszych ekspertów do Twojej dyspozycji:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera Sp. k.

Akademia Doskonalenia

ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań

www.oficynamm.pl

+48 606 710 016

akademiadoskonalenia@oficynamm.pl